Privacyverklaring

 

Privacyverklaring


U heeft te maken met RéBM Bedrijfsmakelaardij. RéBM Bedrijfsmakelaardij is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt makelaardij RéBM Bedrijfsmakelaardij bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V, een dochteronderneming van de NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.
1. U wilt een bezichtiging inplannen
2. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod
3. U wilt een bedrijfspand laten taxeren
4. U wilt uw bedrijfspand verkopen
5. U wilt uw bedrijfspand verhuren
6. U wilt een bedrijfspand kopen
7. U wilt een bedrijfspand huren
8. U wilt een bedrijfspand kopen die via een NVM-makelaar wordt aangeboden
9. U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

10. U wilt advies
 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is makelaardij RéBM Bedrijfsmakelaardij de verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens zijn:

RéBM Bedrijfsmakelaardij
KvK nummer 32120011
Grote Sint Jansstraat 2A
3811 HX Amersfoort
amersfoort@rebm.nl
033-4768530


 

Gegevensverstrekking aan de NVM/ brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM/ brainbay.
De NVM/ brainbay doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via NVM-makelaars worden aangeboden
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt.
De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard
Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet

NVM/ BRAINBAY is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens De contactgegevens zijn:
NVM                                   brainbay B.V.
KvK 30102683                   Kvk 71551034
Postbus 2222                    Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein      3431 HZ Nieuwegein
cv@nvmnl                         support@brainbay.nl
NVM/ brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvmnl
 

Wij nemen uw privacy serieus

De NVM-makelaar en de NVM/ brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar amersfoort@rebm.nl

NVM/ brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/ brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar amersfoort@rebm.nl

Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten


 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvmnl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:
 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

Gegevensgebruik door de NVM/ brainbay

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay. NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:
 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die cq dat via NVM-makelaars worden cq wordt aangeboden
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt
 

A          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand  via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand )
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C
 

B          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand  via een NVM-makelaar wilt verkopen/ verhuren worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites Het gaat dan om de volgende gegevens:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum cq de datum dat een woning, bedrijfspand  van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites
 

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur, worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk.

De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde geselecteerde derden, namelijk:
 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv de woningbehoefte in een bepaalde regio)
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt

Interne audits en onderzoeken De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid


 

In de volgende specifieke situaties kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens:

 

1. U wilt een koop- of huur bedrijfspand bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van het bedrijfspand en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres a 3 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over het bedrijfspand a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt a 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand


 

2 U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt  geen Tot intrekking van toestemming 

3. U wilt een taxatie van een bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw bedrijfspand een taxatie uitvoert.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres  a 20 jaar
Gegevens van uw bedrijfspand om de waarde te bepalen a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden b 5 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt  geen 20 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Taxatie Management Instituut (TMI)
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


 

 

4. U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres b 20 jaar
De reden van verkoop  a 3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda in Business, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht  a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen b 20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/ brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

5. U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres b 20 jaar
De reden van verhuur  a 3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te huur staat of heeft gestaan a 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de het bedrijfspand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het object.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde vastgoed website geplaatst voor promotie van het pand.
a, c 20 jaar
De reden van de eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht a 3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder               c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde              c 20 jaar
Wanneer het pand is verhuurd : de huurprijs en de huurcondities              a 3 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/ brainbay ( de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

U wilt een bedrijfspand  kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:
 • 6. U wilt een bedrijfspand kopen
 • 7. U wilt een bedrijfspand huren

 

6. U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres c 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs, de reden van koop  geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting c 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt d 20 jaar
Wanneer het bedrijfspand  is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/ brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Verkoper en verkoopmakelaar
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 

7. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand ) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen.
Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs  geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting a 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (Creditsafe toets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder                a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaarAls u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • 1. U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand  voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden
 • 2. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar
  8. U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand  kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
 • 9. U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

 

8. U wilt een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht.
In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres b 20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand b 3 jaar
Gegevens over de biedingen b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde c 20 jaar
Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt b 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/ brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 

9. U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres a 20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets/Creditsafe toets a  5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt a 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens Rol
a Verhuurder Verantwoordelijke
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) Verantwoordelijke


 

10. U wilt advies

 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres  a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt  geen 20 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard),