Verkoop van bedrijfsonroerend goed


U heeft een pand (of gaat er een bouwen) en wilt het verkopen. Uw rendement is dan van groot belang. Maar hoe bepaalt u de juiste vraagprijs? Deze mag niet te hoog zijn, maar ook zeker niet te laag.
 
Dat vergt kennis van de kopersmarkt, verstand van de waarde van het object en inzicht in de lokale situatie. En die hebben wij.
 
Aan mooie woorden heeft u niets. Kennis moet gefundeerd zijn. RéBM beschikt niet alleen over Vastgoedcert-, NVM Business- en TMI-certificering, wij besteden veel aandacht aan het actueel houden van onze eigen kennis.