Taxaties van bedrijfsonroerend goed

 
Als ondernemer zijn er diverse momenten dat u een bedrijfstaxatie van onroerend goed nodig heeft. Bij investerings- en financieringsvraagstukken is een opgave van de waarde van uw bedrijfsonroerend goed vereist om de eventuele ‘stille reserves’ te bepalen. Maar denk ook aan taxaties voor jaarrekening, bedrijfsoverdracht, verzekering, onteigening, beleggingen, WOZ-bezwaren, huurprijsherzieningen of gezamenlijke waardering voor de belastingdienst.
 
Kortom, ingrijpende financiële beslissingen die niet genomen kunnen worden zonder een gedegen advies.
 
Onze taxateurs zijn goed op de hoogte van de markt en kennen de bedragen waarvoor - en onder welke omstandigheden - soortgelijke panden zijn verkocht of verhuurd. Wij zijn bovendien lid van NVM Business en inschreven bij Stichting VastgoedCert en het Taxatie Management Instituut ( TMI )
 
De reële en actuele waarde van uw vastgoed geeft u een helder inzicht in het functioneren van uw bedrijf. Inzicht in uw vermogen en kennis van de actuele marktwaarde van uw vastgoed geeft u belangrijke managementinformatie die uw korte en middellange termijnplanning meebepaalt.